5. Juni 2012 / Visite zu Duelem (Ricciacus) beim réimeschen ‚Vicus‘ an ‚Theater‘