News

Prinzipie-Beschloss vun der Gemeng Fréiseng, den 1. Mäerz 2013

Wéi stinn “d’Frënn vum Uespelter Schlass” zur Prinzipien-Entscheedung, d’Gemengeverwaltung zu Uespelt am Schlass ënnerzebréngen?

No munnechem hin an hier, woubäi all Vir- an Nodeeler a Betruecht gezu gi sinn, begréisst d’ADCA am Groussen a Ganzen de Projet.
Bei engem ganz besonneschen Detail allerdéngs, ginn d’Meenungen auserneen. Dozou awer eréischt spéider.

Natierlech wier et immens erfreelech, d’Schlass mat sengen Annexen a mat sengem ganze Beréng ze renovéiere fir et duerno ausschliisslech historesch-kulturell notzen ze kënnen. Genee dat hätt dee ganze Komplex mat senger grousser Vergaangenheet jo eigentlech och verdéngt.
Et hätt ee sech e Musée kënne virstellen, an dem d’Geschicht vum Schlass selwer, awer och déi vun all senge Besëtzer, Bewunner a Verwalter hätt kéinten duergestallt ginn.
Och de “Péiter vun Uespelt” hätt seng berechtegt Plaz hei kéinte fannen.
Awer och scho wäit virum Mëttelalter hat Uespelt eng Geschicht déi hätt kënne gewise ginn.
Wanderausstellungen, grad ewéi fix Ausstellunge hätten d’Raim kéinte fëllen, grad ewéi Kanner- a Schülerateliéen, Archiven, Bibliothéik…
Baussen en “jardin lapidaire” (Steegaart) mat aler an neier Konscht…

Realistesch gesinn ass all dëst awer nëmme reng Utopie, eng Dramvirstellung!!!

Et géing sech nämlech eng ganz bestëmmte Fro stellen:
Wéi an duerch ween sollt dësen “Projet Musée” finanzéiert ginn?
Eis Gemeng kënnt do souwisou net a Fro, an de Staat an dësen Zäite mat Sécherheet och net.
Och muss ee bedenken dass no enger Renovéierung och Personal misst agestallt gi fir d’Gebaier an de ganze Beréng ze ënnerhalen an ze féieren.
Eleng duerch Tourismus a Schoulvisiten wier dat jo guer net méiglech ze finanzéieren.
Et kann een et awer och net 10, 20 oder méi Joeren emol einfach do stoe loosse fir op besser Zäiten ze waarden.

Wat also kann een un der Prinzipien-Entscheedung als positiv gesinn:

1. De Staat wäert bei engem Projet, aus deem e realistescht Konzept ervirgeet, mat Sécherheet méi eng grouss finanziell Hëllef zur Verfügung stellen, wéi bei engem Gebai ouni geplangten Zukunft.

2. Et wier permanent Liewen um ganze Schlasskomplex. Eigentlech dat Bescht wat engem historesche Gebai mat sengem Beréng ka geschéien. Di ganz Gebaier, den Haff an och de Schlassgaart misste schonn eleng aus representative Grënn gefleegt an an der Réi gehale ginn.

3. Och wann d’Gemengenadministratioun vill Raum an den Annexen, an och dat eent oder anert Zëmmer am Schlass selwer géing benotzen, sou géing ëmmer nach d’Méiglechkeet bestoen, fräi Raimlechkeeten, historesch ze notzen. Dëst kéint och an de Gäng, dem Hochzäitssall, am Sëtzungssall asw. geschéien.

An da kënnt dee Punkt, zu deem mer net alleguer di selwecht Meenung hunn, op dee mer awer heimat mussen hiweisen:

Wéi aus dem Punkt 11, aus der Gemengerotsëtzung vum 1. Mäerz 2013 ervirgeet, soll de Späicher vum Schlass selwer als Kultursall virgesi ginn.
Wann dat de Fall wier, giff et e Raum ginn, deen der Ëffentlechkeet fräi zougänglech wier. Dee Moment muss en natierlech och zougänglech ginn, resp. gemaach gi fir eeler a behënnert Matmënschen, dat heescht et muss e Lift agebaut ginn.
E Lift, fir deen historesch Substanz am Schlass misst futti gemaach ginn an dee vill Platz am klenge Schlass giff ewechhuelen.

Op dëse Punkt ugeschwat, gëtt gesot dass ee sech do keng Suerge muss maachen, well de Moment jo souwisou keng Suen do sinn. Mir sinn awer der Meenung, dass mir elo direkt mussen dorop hiweisen an op kee Fall dierfe waarde bis et definitiv, an soumat och schonn ze spéit ass.

Komesch allerdéngs ass dass schonn am Ufank vun de Renovéierungsaarbechten Pläng vun engem Lift bestan hunn, ier iwwerhaapt e Konzept fir d’Schlass bestan huet.

Di eigentlech Grënn, de Späicher als Kultursall ze benotzen ass, dass et de gréisste Raum am Schlass ass, an en alt a ganz gutt erhale Gespär huet, wat een der Ëffentlechkeet net sollt virenthalen.
Allerdéngs kéinte vun dësem Gespär och schéi grouss a professionell Fotoe gemaach ginn an do opgehaang gi wou all di interesséiert Leit se kéinte bewonneren.
Op de Späicher dierften aus Sécherheetsgrënn souwisou net méi wéi 50 bis héchstens 100 Leit zesumme sinn.
Um Späicher wäert et och keen Noutausgank ginn! Wann also während enger kultureller Manifestatioun e Feier ausbrécht, bleift de Lift aus Sécherheetsgrënn stoen. Well di normal Trap aus Holz wäert sinn, giff just nach die stenge Wendeltrap iwweregbleiwe fir aus dem Schlass erauszekommen, och fir di eeler Leit an déi mat engem Rollstull!
Wann dem Späicher eng aner, net ëffentlech, Roll giff zougesprach ginn, wier die ganz Diskussioun vun engem Lift am Schlass op en Enn.

Serge Frantzen
fir d’Frënn vum Uespelter Schlass

 Die Gruft beim Friedhof in Aspelt

Eng 24-säiteg Publikatioun mat ville Fotoen, déi an Zesummenarbecht vun de „Geschichtsfrënn vun der Gemeng Fréiseng“ an de „Frënn vum Uespelter Schlass“ entstaan ass. Preis: € 8 Wann dir interesséiert sid mellt iech w.e.g. beim Serge Frantzen (Tel. 23660202 oder 691660202) oder iwerweist de Betrag vun 9,40€ (€ 8,00 + € 1,40 Porto) op de Konto vun den Uespelter Schlassfrënn an da schecke mir iech d’Publikatioun.

(CCPLLU IBAN LU71 1111 3100 6250 0000).